JkMz

55 tekstów – auto­rem jest JkMz.

"Gdzie kucha­rek sześć tam nie ma co jeść"
-dla­tego każda swe króles­two po­win­na mieć...

(dla teściowej) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 maja 2014, 22:58

Chce zo­baczyć z Tobą zachód słońca, wschód i podzi­wiać gwiaz­dy, przy zachodzie chce czuć Two­je ręce na mym ciele kochać się przy blas­ku księżyca i budzić się w Twoich ra­mionach z pier­wszy­mi pro­myka­mi słońca. Jes­teś częścią mnie i bar­dzo kocham Cie 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 sierpnia 2013, 23:54

Za każdym ra­zem kiedy dos­ta­je ok­res czu­je się jak bym poroniła... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 lipca 2013, 14:19

Sza­nuj to co masz bo to co przychodzi często zawodzi... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 czerwca 2013, 19:07

.KmMz

Jak długo mogę uda­wać że żyje?
Codzien­nie przedzierasz się przez mo­je sny
W dzień czy w no­cy mam Cie ciągle przed ocza­mi
Kiedy już nie wyt­rzy­muje bez Ciebie wiem że mnie przy­tulisz we [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 grudnia 2010, 23:56

Ko­niec wie­czo­ryn­ki bo baj­ka to nie była... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 10 listopada 2010, 13:25

To nie jest życie to jest cyrk na kółkach... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 12 października 2010, 18:37

Bo ja kocham to uczu­cie kiedy uśmie­cham się sa­ma do siebie z szczęścia...

a wszys­tko dzięki TO­BIE :* 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 października 2010, 18:34

Na­wet książę zos­ta­wia księżniczkę by ra­tować ko­lejną


Nie chce księcia z bajki... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 17 września 2010, 22:47

Bar­dziej mnie bo­li kiedy się do mnie nie odzy­wasz niż gdy mnie szczy­piesz...


27.08 <JkMMz> 

myśl
zebrała 23 fiszki • 28 sierpnia 2010, 18:39

JkMz

Granice czyjegoś świata nie są Moimi granicami...

Zeszyty
  • ... – 16.03

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

JkMz

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność